اتاق های دو تخت

تصاویری از این اتاق


رزرو آنلاین

اتاق شماره 1 دو تخت - درجه 1
قیمت هر شب اقامت : تومان
نام و نام خانوادگی
موبایل
تاریخ ورود
تاریخ خروج

رزرو آنلایناتاق های هتل سیرجان کهکشان

تعرفه اتاق ها در زیر مشاهده و انتخاب نمایید

نوع اتاق درجه اتاق قیمت (تومان)
دو تخت درجه یک 200،000 تومان
دو تخت درجه دو 170،000 تومان
دو تخت درجه سه 140،000 تومان
سه تخت درجه یک 250،000 تومان
سه تخت درجه دو 210،000 تومان
چهار تخت درجه دو 250،000 تومان
پنج تخت درجه دو 290،000 تومان