تماس با ما

آدرس:سیرجان، بلوار نماز، شهرک رزمندگان ، هتل کهکشان
تلفن پذیرش :03442300473
تلفن همراه: 09131451114
تلفن هتل :5-03442300471
فکس:03442300913
تلفن همراه: 09131451114 و 09131455490 و 09133479122